Thursday, December 8, 2016

ELF Scholarship Granting Ceremony 2016
มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตโดยคุณพรสถิตย์ นฤนาถวานิช จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่เด็กยากจนขาดแคลน ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในจ.พะเยา 63 โรงเรียน จำนวน 120 ทุน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.พะเยา โดยมีท่านณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและเอื้อเฟื้อสถานที่ คุณดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นำเหล่ากาชาดมาร่วมมอบทุนและเป็นสักขีพยาน มูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกท่านรวมทั้งคุณครูจากโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิ แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งที่ได้มาร่วมงานและไม่ได้มา ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง อำนวยพรทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต

On 14th November 2016, scholarship granting ceremony 2016 was held by Education for Life Foundation at Payao Provincial Hall which we provided scholarship to 120 students from 63 schools in Payao Province.  We would like to thank Governor Narongsak Chalermkiat  for honoring us with the ceremony opening  and  Provincial Hall providing.  Furthermore, we would like to thank Payao Red Cross Association and the guests for participating at the ceremony including our supporters. 

Tuesday, October 4, 2016

HIV Students Home Visiting
การมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ขัดสนในจังหวัดพะเยาให้มีโอกาสเล่าเรียนเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีในอนาคต เป็นภารกิจหลักที่มูลนิธิดำเนินการเป็นประจำทุกปี  ซึ่งเราดำเนินการมอบทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว ขณะเดียวกันเราพบว่า บรรดาเด็กนักเรียนเหล่านี้จำนวนมากเป็นเด็กกำพร้าจากการที่พ่อแม่เสียชีวิต หย่าร้าง หรือไปทำงานในที่ห่างไกล บางรายก็หายสาบสูญ  เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งแก่เฒ่า สุขภาพไม่ดี ยากจน มีรายได้พอประทังชีวิตเล็กๆ น้อยๆ และที่น่าเศร้า เด็กจำนวนหนึ่งยังป่วยไข้จากการติดเชื้อ HIV จากบิดามารดาที่เป็นโรคเอดส์ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการใช้ชีวิต รวมทั้งบั่นทอนกำลังใจ


ดังนั้น การใส่ใจดูแลเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อ HIV จึงเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ โดยเราจัดทุนการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น  โดยเราได้ดำเนินงานเยี่ยมบ้านรวมทั้งไปพูดคุยกับคุณครูที่ใกล้ชิดเด็ก รับทราบสถานการณ์ความเป็นไปของเด็ก เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง      We found more orphans and abandon children in Phayao Province due to the fact that their parents had died (some died of HIV) or had to leave their hometown to work in the cities (include sex workers) or had new family. These children spent their lives with doddered and poor grandparents or relatives. They were insufficient for living and going to school such as lacking of uniforms, shoes, transport expense etc.  Most of all they were insufficient for love and care. Some of them lived at the risk of abusing and assaulting. These children and HIV Children need encouraging support so our foundation….
  • ·         Provide them scholarships
  • ·         Raise money to provide basic necessity and care to HIV, orphans and  abandoned
  • ·         Make home visits for HIV, orphans and abandoned children in order to check their situations and encourage them.

In our home visiting program we talked to HIV children and their guardians such as grandparents, relatives, adoptive parents and teachers so we got the children’s background and their living situation such as…       

Wanasanan is 17 years old, infected HIV, was our scholarship student for 3 years. She lived with grandmother since her parents died of AIDS when she was little kid. She tried to get extra work in order to get money for studying by herself.

Junjira is 10 years old, infected HIV child. When she was very young her mother had been murdered by her father because he just knew that Junjira’s mother was infected with HIV.  And then Junjira’s father was taken in jail and left Junjira living with grandparent. When her father came out of jail he remarried and left hometown. Junjira loves to play sports that she is school runner even though she has HIV.


Monkol is16 years old, infected HIV, lived with grandparent after his parents died of AIDS.  He is our scholarship student for 3 years. His health is not quite well that he decides to continue learning at  Non-Formal Education Centre.

Akradech is 10 years old, infected HIV child. His parent had died from AIDS so he lives with grandparent who are poor and has bad health. His grandparent were freelance workers. They are so worry about Akradech’s future.

We wish them a better life and try our best to support them.


Friday, July 31, 2015

คุณพรสถิต นฤนาทวนิช ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จ.พะเยา 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานให้ความช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่จ.พะเยา

Mr.Michael Naruenartwanich, the founder of Education For Life Foundation and staff visited

Daughters of Charity Foundation In Phayao Province and shared experience about supporting

underprivileged and  HIV-positive children

Thursday, October 17, 2013

ELF's President and ELF's sponsor was interviewed by Let's Talk about Magazine                    
ทางนิตยสาร Let’s Talk about ได้สัมภาษณ์ คุณพรสถิตย์  นฤนาทวนิช ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต และดำเนินงานมา 15 ปีแล้ว และ มร. จอห์น พอล เดอโจเรีย ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยี่ห้อ Paul Mitchell และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ JP’s Peace, Love and Happiness  ซึ่งมร. จอห์น พอล เดอโจเรีย เป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิ มาโดยตลอด บุคคลทั้งสองท่านนี้เป็นผู้มอบชีวิตใหม่แก่เด็กสาวผู้ยากไร้ ให้รอดพ้นจากการค้าประเวณี นิตยสารฉบับนี้ได้ตีพิมพ์ลงในฉบับเดือนกันยายน 2556 ซึ่งสัมภาษณ์ในเรื่องของ มุมมองและแนวคิดของผู้บริหารทั้งสองท่าน ในคอลัมน์ Let’s Talk “Dream Weaver” ที่มา จากนิตยสาร Let’s Talk about ฉบับเดือนกันยายน 2013
Let’s Talk about magazine has interviewed the founder of Education for Life Foundation (ELF), Mr. Pornsartid Naruenartwanich and the founder of Paul Mitchell and JP’s Peace, Love and Happiness Foundation, Mr. John Paul DeJoria who has sponsored to Education for Life Foundation all the time up till now. Both of them have been giving opportunities and new life into the poverty girls to escape from trafficking victims. Let’s talk about is published out in September 2013, the interviewed topic “Business Viewpoint and Concepts” in the column of Let’s Talk “Dream Weaver” – Let’s Talk about Sep 2013

Wednesday, September 11, 2013

ELF's President and CUPSAA '1994 visited the school in Phayao


หลังจากเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษา ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต และกลุ่มนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 37 ได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ อาทิเช่น ห้องพยาบาลและเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ในโรงเรียนบ้านต๋อม ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งใน 63 โรงเรียนที่ทางสโมสรโรตารี่ ประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคเครื่องกรองน้ำในโครงการน้ำดื่มสะอาด, ตู้ยา และเตียง ซึ่งบริจาคโดย สโมสรโรตารี่ ประเทศญี่ปุ่น และ John Paul Mitchell Systems จากประเทศสหรัฐอเมริกา - 7 กันยายน 2556

After the scholarship ceremony, ELF's president and his friends from Chulalongkorn University Preparatory School Alumni Association of 1994 visited Ban Tom school where the place that Rotary Club Japan donated the clean water filters to 63 schools in Phayao. There are also medical boxes and beds in nursing room project that sponsored by Rotary Club Japan and John Paul Mitchell Systems, U.S.A. - 7 September 2013

Monday, September 9, 2013

Big thanks to all sponsors and donors for Scholarship Ceremony 2013


ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ทางมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ณ วัดพระเจ้าตนหลวง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ ตัวแทน “กลุ่มนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 37” เดินทางมาร่วมงานและร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน 104 คน


ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ยังมีผู้สนับสนุนจาก John Paul Mitchell Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา, บ. พอล มิทเชล ซิสเต็มส์ จำกัด, บ. บิวตี้ไลน์ จำกัด, และกลุ่มซาลอนทั่วประเทศไทย เข้าร่วมงานด้วย

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีเสมอมา

On 7th September 2013, ELF granted the scholarship of year 2013 for 104 poverty children of 48 schools at Phra Jao Ton Luang temple in Phayao. And Chulalongkorn University Preparatory School Alumni Association of 1994 participated in this scholarship ceremony and donates money .

There are also sponsors from John Paul Mitchell Systems, U.S.A. Paul Mitchell Systems Co., Ltd. (Thailand), Beautyline Co., Ltd, and all salons in Thailand.

Thursday, August 29, 2013

Scholarship Grants Ceremony 2013


ทางมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต จะจัดงานมอบทุนการศึกษาขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 วัดพระเจ้าตนหลวง .พะเยา โดยมีผู้ร่วมบริจาคและสนับสนุนมูลนิธิฯ มาตลอดคือ John Paul Mitchell System จากประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท พอล มิทเชล ซิสเต็มส์ จำกัด,กลุ่มซาลอนในประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 37
Scholarship Ceremony will be held on Saturday, September 7th 2013 at Wat Phra Jao Ton Luang, Phayao. Sponsored by John Paul Mitchell Systems U.S.A. Paul Mitchell Systems Co., Ltd. , All salons in Thailand, and Chulalongkorn University Preparatory Alumni Association of 1994.

Wednesday, August 28, 2013

ELF Vocational Training Center

"มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยขณะนี้ได้เริ่มจัดฝึกอบรมช่างเสริมสวยอินเตอร์ เป็นโครงการนำร่อง หลักสูตรการทำผมจากผู้เชี่ยวชาญของพอล มิทเชล (Paul Mitchell) พร้อมสอนภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเป็นช่างเสริมสวยในระดับอินเตอร์ สนใจรายละเอียดติดต่อที่ 054-411209, 085-8669585"

Coming soon! ELF will be opening the Vocational Training Center as a hair dresser school. Now, we are looking for the children who is interested to be a hair dresser, including English learning language by Paul Mitchell's Educators.

Thursday, May 2, 2013

our scholarshipOne of our scholarship name  Kaw  has earn money by herself while school off.

Thursday, March 7, 2013

Check on our project

ELF have check on our project every year.